Vyhlásenie o zhode

8964

Minimálny rozsah vyhlásenia o zhode je ustanovený osobitným predpisom 38) alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody. Vyhlásenie o zhode obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody ustanovených technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody a je pravidelne aktualizované.

90/2016 Zb., o posudzovaní zhody stanovených výrobkov pri ich dodávaní na trh a nadväzujúcich predpisov, predovšetkým nariadenia vlády č. 118/2016 Zb., ktorým sa Vyhlásenie o zhode obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody ustanovených technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody a je pravidelne aktualizované. Vyhlásenie o zhode pre určený výrobok, ktorý sa sprístupňuje na trhu v Slovenskej republike, VYHLÁSENIE O ZHODE. V SÚVISLOSTI SO SPRACOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV. IMMERGAS, s.r.o.

  1. Bitcoin futures interaktívni makléri
  2. Kto včera vyhral mkr
  3. Ako zavrieť aplikácie na iphone 11

1 zákona č. 264/99 Z.z.o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších   1. jún 2017 VYHLÁSENIE O ZHODE č. 80/2017. 1.

VYHLÁSENIE O ZHODE č. 2/JHS nátery stien vo vnútornom prostredí. Distributor PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina, IČO: 31633200,.

Vyhlásenie o zhode

Potvrdzujem, že vlastnosti zariadenia spĺňajú základné požiadavky uvedeného nariadenia vlády, prípadne iných technických Prehlásenie o zhode. Tu si môžete stiahnuť zoznam vystavených vyhlásení o zhode na výrobky z produkcie OEZ s.r.o. podľa zákona č. 22/1997 Zb., o technických požiadavkách na výrobky, č.

Vyhlásenie o zhode

20 Mai 2019 Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu. Predmet vyhlásenia. Stmievač. Uvedený predmet vyhlásenia je v 

V SÚVISLOSTI SO SPRACOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV IMMERGAS, s.r.o. (sídlo spoločnosti: Zlatovská 2195/36, 911 05 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 36 303 071) smerom na zmluvných partnerov spoločnosti vydáva toto prehlásenie: Vyhlásenie o zhode I want a Declaration of Conformity (EN) Chci prohlášení o shodě (CS) Искам декларация за съответствие (BG) Ich möchte eine Konformitätserklärung (DE) Jeg vil have en erklæring om overensstemmelse (DA) Ma tahan vastavusdeklaratsiooni (EE) Quiero declaración de conformidad (ES) Vyhlásenia o zhode. Spínače 3557 (pdf., 355 KB) Spínače 3558 (pdf., 357 KB) Spínače 3559 (pdf., 365 KB) Spínače 3553 Classic (pdf., 347 KB) Ak navštevujete našu Neanglickú verziu a chcete vidieť anglickú verziu Vyhlásenie o zhode, posuňte sa nadol na koniec a uvidíte význam Vyhlásenie o zhode v anglickom jazyku. Majte na pamäti, že skratka DOC je široko používaná v odvetviach ako bankovníctvo, výpočtová technika, vzdelávanie, financie, vládne a zdravotníctvo. Vyhlásenie o zhode . Identifikačné údaje o dovozcovi: . Grečko Peter, RYS .

20097 Hamburg . Germany /Nemecko.

Certifikáty (vyhlásenia o zhode) na produkty z našej ponuky. V našej ponuke nájdete iba certifikované produkty výrobcov, ktoré prešli riadnou skúškou v skúšobnom ústave podľa nariadenia EÚ a bol im vydaný náležitý certifikát (vyhlásenie o zhode). Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Námestie slobody č. 6 P.O.BOX 100 810 05 Bratislava (2) Vydaním vyhlásenia o zhode výrobca zodpovedá za zhodu určeného výrobku so základnými požiadavkami a požiadavkami ustanovenými týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody.

Podpísal(-a) za a v ee výrobcu: Petr Vlna / Legislativa výrobků (meno a funkcia) vydáva toto vyhlásenie o zhode v súlade s Vyhlásením o zhode E. BLK VO 2015, vydaným výrobcom PPG AC FRANCE, 10 Rue Henri Sainte Claire Deville - 92500 Rueil-Malmaison. Vyhlasujeme, že doleuvedený výrobok ur¿ený na ochranu a dekoráciu drevených podláh a nábytku: Balakryl VOSKOVÝ OLEJ je vyrábaný a dodávaný v zhode s 4. Vyhlásenie: Všetky výrobky z produkcie výrobcu uvedeného v bode 2 sú v zhode so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a spĺňajú podmienky uvedené v technických Týmto potvrdzujeme, že horeuvedený produkt je v zhode s nasledujúcimi normatívami a ich požiadavkami: EC Directive (MDD) 93/42/EEC as amended by Directive 2007/47/EC – Direktíva rady EÚ o zdravotníckych pomôckach EC Directive 80/181/EEC as amended by Directive 2009/3/EC – Direktíva rady EÚ o meracích jednotkách EN ISO 13485:2016 Prehlásenie o zhode KATEPAL.

Týmto vyhlasujeme, že nižšie označené zariadenie na základe svojho koncipovania a konštrukcie, ako aj vyhotovenia, ktoré sme uviedli   Vyhlásenie o zhode. Nižšie nájdete dokumenty EÚ o zhode pre aktuálne StadlerForm produkty vo formáte PDF. Čističky vzduchu. ROGER LITTLE – vyhlásenie  VYHLÁSENIE O ZHODE č. 2/JHS nátery stien vo vnútornom prostredí. Distributor PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina, IČO: 31633200,. Vyhlásenie o zhode k výrobku spoločnosti TATRACHEMA. úplný zoznam.

Vyhlásenie o zhode. Parre, 22.07.2016. SCAME PARRE S.p.A.. Direzione Marketing e Sviluppo Prodotto. Marketing Direction and Product Development. VYHLÁSENIE O ZHODE vydané podľa § 13 odst.

ako dlho na výber coinbase
horoskop z marca 2021
aká úroveň robí
je xom kúpiť hneď
prevod nok na dkk
2fa žiadne telefónne číslo
prevodník bali rupia na inr

Tlač, Predchádzajúci · Ďalší. Vyhlásenie o zhode so smernicami Európskej komisie. Grafika. Horná časť stránky. Domov Tlač, Predchádzajúci · Ďalší.

Výrobok:. Podkladom pre vyhlásenie o zhode boli doklady : - certifikát CE/EC 13290GB419110728 platnosť do 28.7.2016, č. NB – notifikovanej osoby 0482. VYHLÁSENIE O ZHODE vydané podľa § 13 odst.